Uczestnicy

W II edycji Kursu Przedsiębiorczości biorą udział uczniowie sześciu poniższych szkół:

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie
2. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langegow w Chorzowie
3. Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie
4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. J. Śniadeckiego w Chorzowie
5. Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie
6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie


W I edycji Kursu Przedsiębiorczości brali udział uczniowie pięciu poniższych szkół:

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie
2. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langegow w Chorzowie
3. Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie
4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. J. Śniadeckiego w Chorzowie
5. Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie