Informacje

Moduł Pracownik, który obejmuje:
 • Identyfikację preferencji i możliwości zawodowych,

 • Planowanie własnego rozwoju - ścieżkę kariery zawodowej,

 • Kształtowanie własnego wizerunku - autoprezentacja,

 • Zarządzanie sobą (m.in. zarządzanie czasem, motywowanie),

 • Szukanie pracy (m.in. rozmowę kwalifikacyjną),

 • Prawa i obowiązki pracownika.

Moduł Przedsiębiorca, który obejmuje:
 • Identyfikację potrzeb i nisz na rynku - pomysł na firmę,

 • Planowanie rozwoju firmy, inwestycje w firmę - Biznes plan,

 • Prezentacja firmy - kształtowanie wizerunku firmy w otoczeniu,

 • Zarządzanie firmą (organizowanie pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi),

 • Zakładanie firmy (rejestrację działalności gospodarczej),

 • Prawa i obowiązki przedsiębiorcy.