Zaproszenie
Dodano 16.03.2011 o 15:44:41
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
ma przyjemność zaprosić
na konferencję podsumowującą projekt
Mam zawód - mam pracę!
realizowany w ramach działania 9.2 Podniesienie atakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Konferencja odbędzie się 8 kwietnia 2011 r. (piątek)
w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli,
ul. Racławicka 23 (budynek B, aula B2), 41-506 Chorzów

Program konferencji
10.45-11.00
11.00-11.05
11.05-11.20
11.20-12.50
12.50-12.55
12.55-13.00
13.00
Rejestracja uczestników
Powitanie zaproszonych gości – prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik – Rektor GWSP
Podsumowanie działań podjętych w projekcie – Anna Radzikowska – kierownik projektu
Wykład "Odnajdź swoją pasję i połącz ją z zawodem" – Marcin Budziński, Arkadiusz Wawreczko
Wręczenie podziękowań dla nauczycieli i szkół
Wręczenie certyfikatów "Szkoła Przyjazna Przedsiębiorczym"
Zakończenie konferencji i poczęstunek